XnRUHKXS 6/10 KV

produkty

XnRUHKXS 1*120/50 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 001226 - Kraj ref. M3N4DP 1*120/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 29,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*150/50 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000300

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 31,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*150/50 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 000303 - Kraj ref. M3N4DP 1*150/50(FL)//POL-2R

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 31,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*185/25 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 011227 - Kraj ref. M3N4DP 1*185/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 32,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*185/50 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 011226 - Kraj ref. M3N4DP 1*185/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,9 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 32,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*240/50 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 001500 - Kraj ref. M3N4DP 1*240/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,0 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 35,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*300/50 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 100462

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,1 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 38,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*35/16 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 001501 - Kraj ref. M3N4DP 1*35/16(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 35 mm²
 • Przekrój ekranu: 16 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,6 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 23,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*400/50 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 001228

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,2 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 41,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*50/16 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 001150 - Kraj ref. M3N4DP 1*50/16(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 50 mm²
 • Przekrój ekranu: 16 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 24,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*500/50 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 000501 - Kraj ref. M3N4DP 1*500/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,3 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 45,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*70/25 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 000305 - Kraj ref. M3N4DP 1*70/25(FL)//POL-2R

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 26,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*70/25 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000302

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,7 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 26,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*95/16 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 001301

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
 • Przekrój ekranu: 16 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*95/25 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000299

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 27,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*95/35 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000301

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
 • Przekrój ekranu: 35 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*95/35 6/10KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M3N4DP 000304 - Kraj ref. M3N4DP 1*95/35(FL)//POL-2R

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
 • Przekrój ekranu: 35 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 1*95/50 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000307

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 1,8 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 28,0 mm
 • Giętkość kabla: 10xD

 

XnRUHKXS 3*95/50 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000405

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²
 • Nominalna grubość osłony zewnętrznej: 2,7 mm
 • Średnica zewnętrzna nominalna (mm): 56,0 mm
 • Giętkość kabla: 8xD

 

Opis

Opis

Standardy

 • Międzynarodowy
  IEC 60332-1-2; IEC 60502-2

DESCRIPTION: CU/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/ALLUPE/PE

OPIS: CU/S.C/XLPE/S.C/S.C. Włóknina. pęczn./druty CU/Włóknina.pęczn./ALUCOPO/PE

 

1. Conductor / żyła:

STRANDED ANNEALED COPPER Class 2 acc. to IEC 60228 / MIEDZIANA WIELODRUTOWA ODPRĘŻANA klasa 2 zgodnie z IEC 60228

2. Conductor screen / ekran żyły:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

3. Insulation / izolacja:

XLPE / XLPE

4. Insulation screen / ekran izolacji:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

5. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Semi-conductor swelling tape / półprzewodząca włóknina pęczniejąca

6. Screen / ekran:

Copper wires / druty miedziane

7. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Swelling tape / włóknina pęczniejąca

8. Radial water proof barrier / poprzeczna bariera wodoszczelna:

Longitudinal aluminium PE coated tape / wzdłużna taśma powlekana AL/PE

9. Oversheath / powłoka zewnętrzna:

PE FR / PE FR

TEST AT WORKS ACCORDING TO IEC 60502-2 / PRÓBY FABRYCZNE XnRUHAKXS, XnRUHKXS

Routine Tests / Badania rutynowe:

• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2

• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4

• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3

 

Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided  / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań

 

Sample tests / Badania próbek:

• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla

• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów

Insulation / Izolacja        :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.      17.5.2

Metallic screen / Ekran metaliczny          :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.7

Oversheath / Powłoka zewnętrzna           :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.5.3

- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10

 

These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

 

Type tests / Próby typu

Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.

These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

Charakterystyka

Charakterystyka

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Nominalna grubość izolacji
3,4 mm

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze (kV)
21 kV
Napięcie nominalne Uo/U
6 / 10 (12) kV
Częstotliwość
50 Hz

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra

Zasoby

Zasoby

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient