Zgłaszanie nadużyć

System zgłaszania nadużyć w obszarze zachowań etycznych

Co powinno wzbudzić niepokój?

Podejrzenie nadużyć mających związek z:

 • korupcją;
 • praktykami antykonkurencyjnymi;
 • konfliktem interesów;
 • nieprawidłowościami finansowymi, bankowymi lub księgowymi;
 • oszustwem;
 • prawami człowieka / zatrudnianiem dzieci;
 • wszelkimi formami nękania i dyskryminacją;
 • zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • nieprzestrzeganiem przepisów dot. ochrony środowiska lub jakimkolwiek innym naruszeniem wewnętrznego obowiązku zachowania ostrożności;
 • naruszaniem praw pracowników do tworzenia i wstępowania do wybranych przez siebie związków zawodowych oraz do uczestnictwa w negocjacjach zbiorowych;
 • poufnością i własnością intelektualną.
Powiązany dokument
pdf - 16.8 MB

Code of Ethics and Business conduct

Pobierz

Kto może zgłosić nadużycie?

 • Każdy: wszyscy pracownicy, klienci, dostawcy lub strony trzecie.

Incydenty i podejrzenia mogą być zgłaszane niezależnie od tego, czy informacje o danej sytuacji pochodzą z pierwszej ręki, czy też z relacji innych osób.

W jaki sposób można zgłaszać nadużycia?

Można to zrobić za pomocą narzędzia online dostępnego na stronie nexans.speakup.report.

Korespondent Grupy ds. etyki rozpatrzy każde zgłoszenie z najwyższą starannością, gwarantując poufność osoby zgłaszającej, a także wszystkich danych osobowych gromadzonych, przekazywanych i przechowywanych w związku z daną sprawą.

Zgłoszenie nadużycia można przesłać anonimowo. W takim przypadku należy podać wyczerpującą ilość informacji, tak aby można było skutecznie przeprowadzić dochodzenie.

Pracownicy mogą również zgłaszać swoje podejrzenia do swoich przełożonych lub Działu Kadr.

Sygnalistom będzie zapewniona ochrona przed wszelkimi środkami odwetowymi.

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient