XnRUHAKXS 12/20 kV

produkty

XnRUHAKXS 1*120/25 12/20KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M5A4DP 011734 - Kraj ref. M5A4DP 1*120/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²

 

XnRUHAKXS 1*120/50 12/20KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M5A4DP 001252 - Kraj ref. M5A4DP 1*120/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 120 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*150/25 12/20KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M5A4DP 000176 - Kraj ref. M5A4DP 1*150/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 150 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²

 

XnRUHAKXS 1*185/50 12/20KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M5A4DP 000188 - Kraj ref. M5A4DP 1*185/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 185 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/25 12/20KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M5A4DP 001453 - Kraj ref. M5A4DP 1*240/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/50 12/20KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M5A4DP 001452 - Kraj ref. M5A4DP 1*240/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/70 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 001705

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 70 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/95 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 011795

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 240 mm²
 • Przekrój ekranu: 95 mm²

 

XnRUHAKXS 1*300/50 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 001257 - Kraj ref. M5A4DP 1*300/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 300 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*400/50 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 011640

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*400/70 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 001770

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 400 mm²
 • Przekrój ekranu: 70 mm²

 

XnRUHAKXS 1*500/50 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 001475

 • Pakowanie: Drum (1000m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 500 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*630/50 12/20KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M5A4DP 010140 - Kraj ref. M5A4DP 1*630/50(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 630 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*70/25 12/20KV NOWOŚĆ

Nexans ref. M5A4DP 001727 - Kraj ref. M5A4DP 1*70/25(FL)//POL-2

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
 • Przekrój ekranu: 25 mm²

 

XnRUHAKXS 1*70/50 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 001703

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 70 mm²
 • Przekrój ekranu: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*95/35 12/20KV

Nexans ref. M5A4DP 000502

 • Pakowanie: Cut to length (m)
 • Przekrój poprzeczny przewodu: 95 mm²
 • Przekrój ekranu: 35 mm²

 

Opis

Opis

Standardy

 • Międzynarodowy
  IEC 60332-1-2; IEC 60502-2

DESCRIPTION: AL/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/ALLUPE/PE

OPIS: AL/S.C/XLPE/S.C/S.C. Włóknina. pęczn./druty CU/Włóknina.pęczn./ALUCOPO/PE

1. Conductor / żyła:

Aluminium stranded class 2 acc. To IEC 60228 / aluminiowa wielodrutowa klasa 2 zgodnie z IEC 60228

2. Conductor screen / ekran żyły:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

3. Insulation / izolacja:

XLPE / XLPE

4. Insulation screen / ekran izolacji:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

5. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Semi-conductor swelling tape / półprzewodząca włóknina pęczniejąca

6. Screen / ekran:

Copper wires / druty miedziane

7. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Swelling tape / włóknina pęczniejąca

8. Radial water proof barrier / poprzeczna bariera wodoszczelna:

Longitudinal aluminium PE coated tape / wzdłużna taśma powlekana AL/PE

9. Oversheath / powłoka zewnętrzna:

PE FR / PE FR

TEST AT WORKS ACCORDING TO IEC 60502-2 / PRÓBY FABRYCZNE XnRUHAKXS, XnRUHKXS

Routine Tests / Badania rutynowe:

• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2

• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4

• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3

 

Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided  / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań

 

Sample tests / Badania próbek:

• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla

• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów

Insulation / Izolacja        :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.      17.5.2

Metallic screen / Ekran metaliczny          :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.7

Oversheath / Powłoka zewnętrzna           :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.5.3

- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10

 

These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

 

Type tests / Próby typu

Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.

These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

DRAWING XRUHAKXS

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Liczba przewodów
1

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne Uo/U
12 / 20 (24) kV

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
10xD
Odporność mechaniczna na uderzenia
Dobra

Zasoby

Zasoby

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient